Zarządzenie nr 609/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody im. Jana Baptysty Quadro.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-02

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Urbanistyki i Architektury

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0