Zarządzenie nr 638/2021/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Jawornickiej 1, 61-161 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-04

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Obsługi Urzędu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0