Zarządzenie nr 640/2022/P

w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci lokalu nr 2 znajdującego się w budynku nr 24 przy ul. Wronieckiej w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-22

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0