Zarządzenie nr 646/2022/P

w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki "Targowiska" Sp. z o.o. w postaci prawa własności stołów handlowych i podestów.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-24

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0