Zarządzenie nr 647/2021/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Matejki 59, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" w postaci 3 samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-05

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0