Zarządzenie nr 655/2017/P

w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw stworzenia Miejskiego Modelu Wolontariatu oraz Platformy Wolontariatu w ramach działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-09-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-09-19

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-29 16:13:49.0