Zarządzenie nr 656/2022/P

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Marki Miasta.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-29

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0