Zarządzenie nr 667/2021/P

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy/alei, która nazywana jest zwyczajowo Nowa Naramowicka w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-18

Kategoria zarządzenia

Konsultacje społeczne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0