Zarządzenie nr 669/2019/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-14

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0