Zarządzenie nr 891/2018/P

w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-05

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-12 16:20:15.0