Zarządzenie nr 677/2022/P

w sprawie powołania pani Katarzyny Kamińskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-09-01

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Adres zamieszkania i wynagrodzenie

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M.Rybiński

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0