Zarządzenie nr 688/2021/P

w sprawie powołania pana Przemysława Kieliszewskiego na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-27

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Adres zamieszkania i wynagrodzenie

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M.Rybiński

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0