Zarządzenie nr 706/2021/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 3, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu "Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-06

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Obsługi Urzędu#Zarząd Zieleni Miejskiej

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0