Zarządzenie nr 718/2019/P

w sprawie powołania pani Małgorzaty Kempy na stanowisko dyrektora Estrady Poznańskiej w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-09-01

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Adres zamieszkania. Odnośnie wynagrodzenia patrz art. 15 ustawy z 3.03.2000 o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M.Rybiński

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0