Zarządzenie nr 733/2022/P

w sprawie powołania pani Joanny Żygowskiej na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-01

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

adres zamieszkania i wynagrodzenie

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M.Rybiński

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0