Zarządzenie nr 736/2021/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu koncepcji pływalni przy ul. Taborowej 4.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-20

Kategoria zarządzenia

Konsultacje społeczne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-27 16:13:57.0