Zarządzenie nr 761/2020/P

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Św. Łazarz dotyczących zmiany statutu Osiedla.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-10-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-10-12

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-21 16:45:09.0