Zarządzenie nr 768/2019/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-09-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-09-06

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0