Zarządzenie nr 804/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-07

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0