Zarządzenie nr 815/2022/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu na Osiedlu Grunwald Południe - strefy Tempo 30 na obszarze ograniczonym ulicami: Grochowską. Pogodną, Palacza i Grunwaldzką.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-14

Kategoria zarządzenia

Konsultacje społeczne

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0