Zarządzenie nr 827/2022/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci: nawierzchni jezdni, chodnika, pieszojezdni i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Brossa, nawierzchni pieszojezdni, chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Ireneusza Wierzejewskiego oraz nawierzchni pieszojezdni, chodnika i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ignacego Zielewicza w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-18

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo#Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0