Zarządzenie nr 837/2022/P

zmieniające zarządzenie Nr 805/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu nakładów inwestycyjnych zadania GN/P/029.03 Budowa Węzła Komunikacyjnego "Nowa Naramowicka" realizowanego przez Miasto Poznań w ramach projektu pod nazwą "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-23

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0