Zarządzenie nr 906/2020/P

w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-11-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-11-27

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-09 16:25:37.0