Zarządzenie nr 963/2021/P

w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-15

Kategoria zarządzenia

Konsultacje społeczne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-19 16:17:02.0