Zarządzenie nr 197/2024/P

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2024-02-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2024-03-08

Pozycja w Dz.U.Woj.Wlkp

2123

Data ogłoszenia w Dz.U.Woj.Wlkp

2024-02-22

Kategoria zarządzenia

  • Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-18 08:23:50.0