Zarządzenie nr 37/2017/K

w sprawie organizacji spotkań Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-09-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-09-27

Kategoria zarządzenia

  • Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-18 08:23:52.0