Zarządzenie nr 418/2018/P

w sprawie ustanowienia nagrody im. Jana Baptysty Quadro.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-15

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Urbanistyki i Architektury

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-24 16:14:27.0