Zarządzenie nr 52/2000

W sprawie zmiany zarządzenia nr 49/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 września 1999r. w spr. powołania komisji ds. likwidacji środków trwałych wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz zbiorów bibliotecznych Urzędu Miasta Poznania, zmienionego zarządzeniem nr 83/99 Prezydenta Miasta Poznania , zmienionego zarządzeniem nr 83/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 1999r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-10-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-10-20

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Zmienia zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-03 16:20:57.0