Zarządzenie nr 530/2022/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego, z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 10, 61-845 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-01

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Obsługi Urzędu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:14:13.0