Zarządzenie nr 599/2021/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody im. Jana Baptysty Quadro.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-21

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Urbanistyki i Architektury

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-30 16:15:55.0