Zarządzenie nr 641/2021/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list socjalnej i mieszkaniowej na 2021 rok.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-04

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-06 16:16:18.0