Zarządzenie nr 644/2021/P

w sprawie utworzenia Komisji do spraw repatriacji i osiedlenia w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-05

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-09 08:19:00.0