Zarządzenie nr 649/2022/P

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania i wdrożenia rozwiązania biznesowo-informatycznego o nazwie "Aplikacja Poznaniaka".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-26

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

WRMWM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WRMWM

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:14:13.0