Zarządzenie nr 778/2010/P

w sprawie wyznaczenia pani Doroty Przybylskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 126 w Poznaniu, os. Piastowskie 26.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2010-10-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2010-10-25

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-18 16:15:01.0