Zarządzenie nr 837/2009/P

W sprawie sposobu opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2009-12-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2010-02-01

Kategoria zarządzenia

  • Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

  • Wydział Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-17 16:16:57.0