Zarządzenie nr 837/2009/P

W sprawie sposobu opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2009-12-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2010-02-01

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-16 16:16:53.0