Zarządzenie nr 891/2018/P

w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-05

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-07 16:21:11.0