Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 im. Jana Brzechwy, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 im. Jana Brzechwy, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2021 rok

Sprawozdanie_fin_ZSS101_2021

od 2022-04-21 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2020 rok.

Sprawozdanie_fin_ZSS101_2020

od 2021-05-06 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2019 rok.

Sprawozdanie_fin_ZSS101_2019

od 2020-04-30 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2018 rok.

sprawozdanie_fin_ZSS101_2018

od 2019-04-30 do 2024-12-31