Zamówienie: 2023/BZP 00133442/01/P

Sygnatura zamówienia: 2023/BZP 00133442/01/P
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 marca 2023
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Urząd Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 im. Jana Brzechwy, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1)
ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań
kontakt: 61 861-68-52
email: sekretariat@zss101.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy przy ul. Swoboda 41 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

Termin składania ofert/wniosków

23 marca 2023 do godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 marca 2023

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

14 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Olszewska
Data wytworzenia informacji: 2023-03-14 00:00
Opis zmian: zamieszczenie ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Olszewska
Data i godzina publikacji: 2023-03-14 13:59