Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 im. Jana Brzechwy, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1)


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 im. Jana Brzechwy, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1)

Komunikat Termin ważności

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2018 rok.

sprawozdanie_fin_ZSS101_2018

od 2019-04-30 do 2020-04-30