Zamówienie: ZP.SP20/271-1/16

Sygnatura zamówienia: ZP.SP20/271-1/16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 23 maja 2016
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań
kontakt: 61 877-56-31
email: sekretariat@sp20.pl

Przedmiot zamówienia

Remont boiska do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego na osiedlu Rzeczypospolitej 44 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

7 czerwca 2016 do godz. 12:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

23 maja 2016

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2016-06-16

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Krzyżańska
ostatnia zmiana w dniu 2016-05-23 09:25 - załącznik nr 6_wykaz osób (Wprowadzenie informacji)