Zamówienie: DPS-ZP-2/2017

Sygnatura zamówienia: DPS-ZP-2/2017
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 17 listopada 2017
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań
kontakt: tel./fax 61 833-19-41
email: dpseb@dpspoznan.pl

Przedmiot zamówienia

usługa społeczna przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

23 listopada 2017 do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2017-11-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2017-11-28

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2017-12-14

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Ptak
ostatnia zmiana w dniu 2017-11-17 11:36 - dodano załącznik (Wprowadzenie informacji)