Zamówienie: 1/GMA/2020

Sygnatura zamówienia: 1/GMA/2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 24 sierpnia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Galeria Miejska ARSENAŁ
Adres siedziby tymczasowej: Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań Adres rejestrowy: Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
kontakt: +48 61 852 95 01
email: arsenal@arsenal.art.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa budynku Galerii Miejskiej Arsenał - zaprojektuj i wybuduj

Termin składania ofert/wniosków

6 listopada 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

24 sierpnia 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-11-06

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-12-29

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Pawłowski
Data wytworzenia informacji: 2020-12-29 00:00
Opis zmian: Wybór oferty najkorzystniejszej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Pawłowski
Data i godzina publikacji: 2020-12-29 19:42