2020

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z dyspozycją art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Miasta

Załączniki

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Miasto Poznań udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ww. zgodnie z załącznikiem

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Klaudia Mruk
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-07 08:31 - Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)