Oferty pracy

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
fizjoterapeuta - zespół dziennych domów pomocy w poznaniu, filia nr 6 - dzienny ośrodek adaptacyjny
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.34.2024
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2024-05-10 2024-05-27 -
instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej - zespół dziennych domów pomocy w poznaniu
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.35.2024
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2024-05-16 2024-05-31 -
terapeuta si - centrum wspierania rodzin "swoboda"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.36.2024
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2024-05-20 2024-06-03 -
terapeuta - zespół dziennych domów pomocy w poznaniu, filia nr 6 - dzienny ośrodek adaptacyjny
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.38.2024
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2024-05-22 2024-06-04 -
psycholog - zespół dziennych domów pomocy w poznaniu, filia nr 6 - dzienny ośrodek adaptacyjny
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.37.2024
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2024-05-22 2024-06-04 -
księgowy / księgowa
Nr ref.: CUW-SAZ.110.7.2024
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2024-05-23 2024-06-04 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta