Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-04-27 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Polkomtel Sp. z o.o.:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z kartami SIM lub e-SIM

wartość: 662,97 PLN
2022-04-14 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Maryna Manova:

Świadczenie usług polegających na tłumaczeniu ustnym i pisemnym z języka polskiego na język ukraiński

wartość: 10000 PLN
2022-03-04 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Udzielenie licencji na oprogramowanie online Progman Maątek Web Premium oraz oprogramowanie offline Progman

wartość: 62334,19 PLN
2022-03-01 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
JCS s.c. Agata Kwaśnik Joanna Zawodna Pietrzak:

Świadczenie usług szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

wartość: 350,00 PLN
2022-03-01 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
KC Consulting:

Dostawa, wdrożenie, dierżawa i serwis dwóch urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących

wartość: 11090 PLN
2022-03-01 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
NZOZ Medycyna Pracy Zdrowie s.c.:

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla pracowników CUW

wartość: 1000 PLN
2022-01-31 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Maraton s.c. Piotr Stochmiał, Maciej Stochmiał:

Świadczenie usług transportowych - przewóz i dostarczanie dokumentacji/korespondencji do oraz z Jednostek Miasta Poznania oraz z i do Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu 

wartość: 4845,00 PLN
2022-01-21 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Transgourmet Polska Sp. z o.o.:

Odroczenie terminu zapłaty

wartość: 0 PLN
2022-01-04 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Ikaria Sp. z o.o.:

Zakup 60 licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Security

wartość: 2214 PLN
2022-01-04 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Eureka Wojciech Walczak:

Usługi bieżącego sprzątania powierzchni budynku przy al. Niepodległości 27 w Poznaniu

wartość: 43837,20 PLN
2022-01-03 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Alerta Sp. z o.o. Sp.k.:

Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w roku 2022r. dla CUW w Poznaniu oraz jednostek obsługiwanych

wartość: 0 PLN
2021-11-29 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Aktualizacja licencji Progman Magazyn

wartość: 528,90 PLN
2021-11-18 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Open Nexus Sp. z o.o.:

Korzystanie z usług w modelu chmurowym SaaS

wartość: 6888 PLN
2021-09-24 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Jacek Połczyński "ELEKTROHURT" P.P.H.O.:

Pomiar natężenia oświetlenia w Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

wartość: 1722 PLN
2021-07-19 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
JCS s.c.:

Świadczenie usługi prowadzenia szkoleń okresowych z zakresu BHP

wartość: 650 PLN
2021-04-15 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Globes Sp z o.o.:

Usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

wartość: 46140,07 PLN
2021-03-23 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
OpenNexus Sp. z o.o.:

Korzystanie z usług w modelu chmurowym SaaS

wartość: 2952 PLN
2021-03-08 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Umowa licencyjna na oprogmramowanie z  linii Progman

wartość: 60999,11 PLN
2021-03-01 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostki Miasta Poznania - CUW

wartość: 739,85 PLN
2021-02-23 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Ikaria Sp. z o.o. Sp.k.:

Zakup 50 licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint

wartość: 1107 PLN
2021-02-16 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
House Med Sp. z o.o.:

Badania półilościowe przeciwciał IgM, IgG dla pracowników

wartość: 7481,571 PLN
2021-01-27 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Miasto Poznań- Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Doładowanie kart Peka Firma dla pracowników

wartość: 1000 PLN
2021-01-25 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Centralny Ośrodek Informatyki:

Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju "Systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDok" oraz świadczenie usług dodatkowych

wartość: 41328 PLN
2021-01-14 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Eureka Wojciech Walczak:

Usługi bieżącego sprzątania budynku przy al. Niepodległości 27 w Poznaniu

wartość: 36752,40 PLN
2020-12-22 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM:

Prowadzenie przez CUW obsługi finansowo-księgowej POSUM (porozumienie)

wartość: 0 PLN
2020-12-22 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników UMP i Straży Miejskiej Poznania:

Porozumienie ustalające, iż instytucją finansową zarządzającą PPK będzie PEKAO PPK 

wartość: 0 PLN
2020-12-22 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM:

Świadczenie usług medycznych w  zakresie medycyny pracy  wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.

wartość: 0 PLN
2020-12-22 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
OpenNexus Sp. z o.o.:

Korzystanie z usług w modelu chmurowym SaaS 

wartość: 3936 PLN
2020-12-18 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Rozszerzenie licencji Progman o Licencję Magazyn

wartość: 4983,96 PLN
2020-12-18 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ProgPol s.c. Artur Szewczyk i Tomasz Kujałowicz:

UDZIELENIE LICENCJI DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO "TelkomBud"

wartość: 1230 PLN
2020-12-02 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Grupa Infinity Ireneusz Czajkowski:

Zakup depozytora kluczy

wartość: 9471 PLN
2020-11-26 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
TELEELEKTRONIKA MIRON KOZŁOWSKI:

PRZEPROWADZENIE AUDYTU CYBERBEZPIECZEŃSTWA

wartość: 11254,50 PLN
2020-11-25 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Poczta Polska S.A.:

Usługi pocztowe na miesiąc grudzień 2020r.

wartość: 0 PLN
2020-11-25 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych

wartość: 0 PLN
2020-11-06 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Promitel Sp. z o. o. Sp. k.:

Zakup 1 sztuki terminala termowizyjnego K1TA70MI-T wraz ze standem podłogowym DS-KAB671-B

wartość: 7927,30 PLN
2020-06-29 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Yazamco Poland Sp. z o.o.:

Najem 2 urządzeń do dystrybucji wody

wartość: 11070 PLN
2020-06-25 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Wojciech Walczak Eureka:

Usługi bieżącego sprzątania przestrzeni budynku przy al. Niepodległości 27 w Poznaniu

wartość: 19926 PLN
2020-06-03 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
F.H.U. Paweł Polarczyk:

Kompleksowa usługa przeprowadzki

wartość: 11743,40 PLN
2020-05-25 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
INEA S. A.:

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 0 PLN
2020-05-25 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
INEA S. A.:

Umowa najmu i serwisu systemu telekomunkacyjnego

wartość: 0 PLN
2020-05-14 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
AT Capital Sp. z o.o.:

Umowa najmu powierzchni użytkowej

wartość: 44213,57 PLN
2020-05-11 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.:

Zakup 12 zestawów komputerowych, składających się z: jednostki centralnej, monitora, klawiatury i myszy każdy oraz zakup 2 dodatkowych myszy i 1 dodatkowej klawiatury

wartość: 30592,56 PLN
2020-03-05 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Centralny Ośrodek Informatyki:

Usługa utrzymania i rozwoju "Systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDok"

wartość: 40294,80 PLN
2020-03-05 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Umowa licencyjna na oprogramowania z linii Progman

wartość: 53370,89 PLN
2020-02-27 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych "POSUM":

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

wartość: 00,00 PLN
2020-02-20 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
IKARIA Sp. z o.o. Sp. k.:

Licencje na oprogramowanie antywirusowe (46 szt.)

wartość: 2017,10 PLN
2020-02-10 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
HLS Marek Niedziałkowski:

Szkolenia okresowe BHP

wartość: 490,00 PLN
2020-02-07 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ZTM Poznań:

Doładowanie kart PEKA

wartość: 1000 PLN
2019-12-18 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Euro-Taxi Hanna Florczak:

Przewóz i dostarczanie dokumentacji/ korespondencji

wartość: 21178,80 PLN
2019-10-29 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
POLKOMTEL sp. z o.o.:

Świadczenie usług telefonii komórkowej

wartość: 12216,36 PLN
2019-10-01 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Centralny Ośrodek Informatyki:

Wdrożenie systemu eDOK

wartość: 58548,00 PLN
2019-08-01 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Paweł Giertych:

Układanie zaległych i bieżących dokumentów do akt osobowych

wartość: 800 PLN
2019-07-22 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Damian Janiak:

Wprowadzanie danych do systemu finansowo- księgowego

wartość: 2000 PLN
2019-07-01 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Alicja Waskowska:

Koordynacja przygotowania wynagrodzeń w obsługiwanych jednostkach oświatowych

wartość: 640 PLN
2019-05-21 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Ikaria Sp. z o. o. Sp. k.:

Licencje na oprogramowanie antywirusowe (3 szt.)

wartość: 121,38 PLN
2019-04-03 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Euro- Taxi Hanna Florczak:

Usługi transportu korespondencji pomiędzy CUW i jednostkami obsługiwanymi

wartość: 15584,40 PLN
2019-03-29 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
HLS Marek Niedziałkowski:

Okresowe szkolenia BHP

wartość: 420 PLN
2019-03-08 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Damian Janiak:

Wprowadzanie danych do systemu Progman Majątek 

wartość: 1950 PLN
2019-03-08 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.:

Umowa licencyjna na oprogramowania z linii Progman

wartość: 53946,74 PLN
2019-02-26 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Damian Janiak:

Wprowaadzanie danych do systemu

wartość: 900 PLN
2019-02-22 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Centrum Medyczne Kamedica Sp. z o. o.:

Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy

wartość: 00,0 PLN
2019-02-19 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Mikołaj Mleczak:

Wprowadzanie danych do systemu 

wartość: 1400 PLN
2019-01-28 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Damian Janiak:

Wprowadzanie danych do systemu

wartość: 2700 PLN
2019-01-28 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Zbigniew Zając:

Naprawy konserwacyjne. Drobne roboty związanne z funkcjonowaniem i użytkowaniem pomieszczeń wynajmowanych przez CUW

wartość: 5500 PLN
2019-01-25 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ZTM Poznań:

Doładowanie kart PEKA

wartość: 1000 PLN
2019-01-03 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ŻAR plus Piotr Nowaczyk:

Przegląd i konserwacja gaśnic 

wartość: 29,52 PLN
2018-12-27 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Euro- Taxi Hanna Florczak:

Transport dokumentacji

wartość: 11623,60 PLN
2018-12-01 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo- Sieciowym:

Hosting

wartość: 41534,64 PLN
2018-11-19 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Firma Ogólnobudowlana Mariusz Landzwojczak:

Remont pomieszczeń użytkowanych przez CUW w Poznaniu

wartość: 21729,38 PLN
2018-11-02 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Zbigniew Zając:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności konserwacyjnych w siedzibie CUW w Poznaniu

wartość: 2000 PLN
2018-10-22 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Gabinet Dietetyczny Dietodajnia Małgorzata Zdrojewska- Pujanek:

Przeprowadzenie prelekcji nt. promowania zdrowego trybu życia w Domach Pomocy Społecznej

wartość: 1200 PLN
2018-09-12 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Gabinet Dietetyczny Dietodajnia Małgorzata Zdrojewska- Pujanek:

Wykonanie jadłospisów

wartość: 5500 PLN
2018-08-14 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Anna- Maria Borucka:

Opracowanie wymagań dietetycznych usług cateringowych

wartość: 1500 PLN
2018-08-13 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Damian Janiak:

Wprowadzanie danych do systemu finansowo- księgowego

wartość: 1600 PLN
2018-07-12 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Anna Kaczmarek:

Umowa zlecenie na wprowadzanie danych do systemu finansowo- księgowego

wartość: 1600 PLN
2018-07-12 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Damian Janiak:

Umowa zlecenie na wprowadzanie danych do systemu finansowo- księgowego

wartość: 1600 PLN
2018-05-22 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Karolina Kamińska:

Umowa zlecenia na wprowadzanie danych do programu, sporządzenie instrukcji do programu i przeprowadzenie szkolenia

wartość: 1778,02 PLN
2018-05-21 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Przemysław Świderski:

Umowa zlecenia na wprowadzanie danych do programu, sporządzenie instrukcji do programu i przeprowadzenie szkolenia

wartość: 2963,74 PLN
2018-05-09 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Damian Janiak:

Umowa zlecenia na wprowadzanie i porządkowania dokumentacji księgowej

wartość: 1800 PLN
2018-05-09 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
INEA S.A.:

Umowa na usługi telekomunikacyjne dla jednostek obsługiwanych przez CUW

wartość: 95941,23 PLN
2018-04-26 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Ecenter S. A.:

Umowa licencyjna na zakup, wdrożenie, nadzór autorski i serwis Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

wartość: 23200 PLN
2018-04-12 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Barbara Korytowska:

Umowa zlecenie na wprowadzanie danych do systemu kadrowego

wartość: 1200 PLN
2018-04-03 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ:

Świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników 

wartość: 00,0 PLN
2018-03-29 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Euro- Taxi Hanna Florczak:

Przewóz i dostarczanie dokumentacji/ korespondencji

wartość: 35084,40 PLN
2018-03-08 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Małgorzata Byczyńska:

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w CUW w Poznaniu

wartość: 600 PLN
2018-03-05 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.:

Umowa licencyjna na oprogramowania "iPrzedszkole" i "Majątek Web Premium"

wartość: 111188,28 PLN
2018-02-26 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
KC Consulting:

Dostawa. wdrożenie, dierżawa i serwis trzech urządzeń drukująco- kopiująco- skanujących

wartość: 123806,88 PLN
2018-02-26 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
KC Consulting:

Dostawa, wdrożenie, dzierżawa i serwis urządzenia drukująco- kopiująco- skanującego

wartość: 30110,40 PLN
2018-02-14 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
KOMBIT PLUS Sp. z o. o. Sp. K.:

Sprzedaż i dostawa 25 zestawów komputerowych

wartość: 60393,00 PLN
2018-02-12 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S. A.:

Umowa najmu powierzchni użytkowej

wartość: 13168,53 PLN
2018-02-12 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
INEA S.A.:

Umowa na usługi telekomunikacyjne dla CUW

wartość: 16237,23 PLN
2018-02-12 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
INEA S.A.:

Umowa dzierżawy włókna światłowodowego

wartość: 15055,20 PLN
2018-02-08 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Damovo Polska Sp. z o. o.:

Dostawa i instalacja telefonów stacjonarnych

wartość: 26033,43 PLN
2018-02-08 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o. o. Sp. K.:

Sprzedaż, dostawa licencji na 25 szt. oprogramowania Microsoft Office 2016 Home and Business Win PL BOX

wartość: 22693,50 PLN
2018-02-05 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
LOBBY Meble Sp. z o. o.:

Sprzedaż, dostawa i montaż mebli biurowych

wartość: 70087,86 PLN