Sprawozdania finansowe

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Zespół Dziennych Domów Pomocy

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Zespół Dziennych Domów Pomocy 

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Poznański Zespół Żłobków

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Poznański Zespół Żłobków 

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek".

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom"

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom"

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa"

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa".

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka"

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka"

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Ogród Zoologiczny w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Ogród Zoologiczny w Poznaniu.

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Ośrodek Dla Bezdomnych nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Ośrodek Dla Bezdomnych nr 1.

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Dom Pomocy Społecznej  ul. Żołnierzy Wyklętych 26

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego 

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Centrum Inicjatyw Senioralnych

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Centrum Inicjatyw Senioralnych

od 2024-05-09 do 2029-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Dom Pamiątkowa"

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Dom Pamiątkowa"

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Nasz Dom"

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Nasz Dom"

od 2023-05-09 do 2028-05-09