Sprawozdania finansowe

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Poznański Zespół Żłobków

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Poznański Zespół Żłobków

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26 (dawniej ul. Bukowska 27/29)

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26 (dawniej ul. Bukowska 27/29)

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Dziecka nr 3

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Dziecka nr 3

od 2022-05-06 do 2027-05-07

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Centrum Inicjatyw Senioralnych

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Centrum Inicjatyw Senioralnych

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Dziecka nr 2

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Dziecka nr 2

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Zespół Dziennych Domów Pomocy

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Zespół Dziennych Domów Pomocy

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Zespół Dziennych Domów Pomocy

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Zespół Dziennych Domów Pomocy

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dom Dziecka nr 2

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dom Dziecka nr 2

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Centrum Inicjatyw Senioralnych

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Centrum Inicjatyw Senioralnych

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

od 2021-05-10 do 2026-12-31