Sprawozdania finansowe

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Poznański Zespół Żłobków

 Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Poznański Zespół Żłobków

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Zakątek"

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Zakątek"

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Dom Filarecka"

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Dom Filarecka"

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26 (dawniej ul. Bukowska 27/29)

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26 (dawniej ul. Bukowska 27/29)

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

 Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Dom Pomocy Społecznej im bł. E. Bojanowskiego

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Dom Pomocy Społecznej im bł. E. Bojanowskiego

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Zespół Dziennych Domów Pomocy

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Zespół Dziennych Domów Pomocy

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Centrum Inicjatyw Senioralnych

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Centrum Inicjatyw Senioralnych 

od 2023-05-09 do 2028-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Poznański Zespół Żłobków

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Poznański Zespół Żłobków

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26 (dawniej ul. Bukowska 27/29)

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26 (dawniej ul. Bukowska 27/29)

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

od 2022-05-06 do 2027-05-06

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

od 2022-05-06 do 2027-05-06