Sprawozdania finansowe

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dom Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Dom Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Żłobków Nr 4

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Żłobków Nr 4

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Żłobków Nr 3

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Żłobków Nr 3

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Żłobków Nr 2

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Żłobków Nr 2

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Żłobków Nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Żłobków Nr 1

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Dziennych Domów Pomocy

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Dziennych Domów Pomocy

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Przedszkola Nr 103 "Pan Kleks"

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Przedszkola Nr 103 "Pan Kleks"

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Ośrodka dla Bezdomnych Nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Ośrodka dla Bezdomnych Nr 1

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2019  Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 22

Sprawozdanie finansowe za rok 2019  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 22

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

Sprawozdanie finansowe za rok 2019  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29

Sprawozdanie finansowe za rok 2019  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29

od 2020-07-07 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

Sprawozdanie finansowe za rok 2019  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego11/13

od 2020-07-07 do 2025-12-31