Tryb nieogłoszeniowy: CUW-SAZ.4440.6.2020

Sygnatura zamówienia: CUW-SAZ.4440.6.2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 15 października 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań
kontakt: 61 10 21 700
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Postępowanie prowadzone  w trybie zapytania o cenę  

nadostawę środków ochrony osobistej zapobiegających zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-10-15

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-10-27

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-11-04

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Aldona Szubert
Data i godzina publikacji: 2020-10-15 16:03