Oferta: stanowisko ds. problemu bezdomności, cudzoziemców, osób opuszczających zakłady karne, zjawiska żebractwa oraz określania uprawnień do świadczeń zdrowotnych osób nie ubezpieczonych

Data publikacji: 2006-03-22
Nr ref.: MOPR/ 6 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: stanowisko ds. problemu bezdomności, cudzoziemców, osób opuszczających zakłady karne, zjawiska żebractwa oraz określania uprawnień do świadczeń zdrowotnych osób nie ubezpieczonych

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-04-12

Zakres podstawowych czynności

 • koordynowanie działań podejmowanych dla zminimalizowania zjawiska bezdomności i żebractwa
 • ewidencjonowanie podjętych przez dyrektora decyzji administracyjnych w sprawach o określenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych osób nie ubezpieczonych
 • tworzenie i monitorowanie procedur działania związanych z udzielaniem przez Filie MOPR schronienia, biletów kredytowanych, tworzeniem indywidualnych programów integracji oraz określaniem uprawnień do świadczeń zdrowotnych, przeprowadzanie kontroli w tym zakresie
 • prowadzenie analiz dotyczących problemów: bezdomności oraz problemów w integracji ze środowiskiem cudzoziemców i osób opuszczających zakłady karne
 • udział w przygotowywaniu programów celowych związanych z rozwiązywaniem problemu bezdomności oraz problemów w integracji ze środowiskiem cudzoziemców i osób opuszczających zakłady karne - inicjowanie ich powstawania, praca w zespołach roboczych

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (praca socjalna, socjologia, pedagogika)
 • Doświadczenie w instytucjach pomocy społecznej - 1 rok.

Wymagania dodatkowe

 • Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Lista kandydatów MOPR 6 2006.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: umieszczenie informacji o wyniku naboru ()
Opublikował(a): Maciej Stępień
Data i godzina publikacji: 2006-04-12 14:43